Ερευνητικές δημοσιεύσεις

ΒΙΒΛΙΑ


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Antonio Garcia-Belmar, José Ramón Bertomeu-Sánchez, Anders Lundgren, & Manolis Patiniotis, «Introduction: Scientific and Technological Textbooks in the European Periphery», σελ. 657-665.
Bernadette Bensaude Vincent, «Textbooks on the Map of Science Studies», σελ. 667-670.
Ana Carneiro, Maria Paula Diogo, & Ana Simões, «Communicating the New Chemistry in 18th Century Portugal: Seabra’s Elementos de Chimica», σελ. 671-692.
José Ramón Bertomeu-Sánchez & Antonio Garcia-Belmar, «Pedro Gutiérrez Bueno’s Textbooks: Audiences, Teaching Practices and the Chemical Revolution», σελ. 693-712.
Raffaella Seligardi, «Views of Chemistry and Chemical Theories: A Comparison between Two University Textbooks in the Bolognese Context at the Beginning of the 19th Century», σελ. 713-737.
Anja Skaar Jacobsen, «Propagating Dynamical Science in the Periphery of German Naturphilosophie: H. C. Ørsted’s Textbooks and Didactics», σελ. 739-760.
Anders Lundgren, «The Transfer of Chemical Knowledge: The Case of Chemical Technology and its Textbooks», σελ. 761-778.
Gábor Palló, «Encyclopedia as Textbook», σελ. 779-799.
Manolis Patiniotis, «Textbooks at the Crossroads: Scientific and Philosophical Textbooks in 18th Century Greek Education», σελ. 801-822.
Georgia Petrou, «Translation Studies and the History of Science: The Greek Textbooks of the 18th Century», σελ. 823-840.
Irina Gouzevitch, «The Editorial Policy as a Mirror of Petrine Reforms : Textbooks and Their Translators in Early 18th Century Russia», σελ. 841-862.
Kathryn M. Olesko, «Science Pedagogy as a Category of Historical Analysis: Past, Present, and Future», σελ. 863-880.

  • Μανώλης Πατηνιώτης, Έθνος, επιστήμη, ταυτότητες. Η ιστοριογραφία της επιστήμης στην περιφέρεια της Ευρώπης. Εισαγωγή και επιμέλεια αφιερώματος στο περιοδικό Νεύσις 2006, 15. Το αφιέρωμα περιλαμβάνει τα ακόλουθα κείμενα:

Μανώλης Πατηνιώτης, «Έθνος, επιστήμη, ταυτότητες. Η ιστοριογραφία της επιστήμης στην περιφέρεια της Ευρώπης», σελ. 3-16.
Ana Simões, Ana Carneiro, Maria Paula Diogo, «Η ιστοριογραφία της επιστήμης στην Πορτογαλία μέσα από τη μελέτη τεσσάρων πηγών του 20ού αιώνα», μετάφραση Α. Σπανάκη, σελ. 17-39.
Berna Kılınç, «Η Ιστορία της Επιστήμης ως Πολιτιστικό Πρόγραμμα», μετάφραση Μ. Πατηνιώτης, σελ. 40-49.
Agustí Nieto-Galan, «Η ιστορία της επιστήμης στην Ισπανία. Το αυτοκρατορικό παρελθόν, οι περιφέρειες και η συγκρότηση του σύγχρονου κράτους», μετάφραση Μ. Πατηνιώτης, σελ. 50-74.
Ernst Homburg, «Όρια και ακροατήρια των εθνικών ιστοριών της επιστήμης. Σκέψεις με αφορμή την ιστορία της επιστήμης και της τεχνολογίας στην Ολλανδία», μετάφραση Α. Σπανάκη, σελ. 75-109.


ΛΗΜΜΑΤΑ ΣΕ ΛΕΞΙΚΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ

  • «Ρήγας Βελεστινλής» (1998), «Ευγένιος Βούλγαρης» (2001 με τη Β. Σπυροπούλου), «Νικηφόρος Θεοτόκης» (2001): Βιογραφικές καταχωρίσεις στην ψηφιακή βιβλιοθήκη Ελληνομνήμων.
  • «Boltzmann, Ludwig» (2003): Βιογραφική καταχώριση στο Oxford Companion to the History of Modern Science (επιμέλεια J.L. Heilbron), Oxford University Press, Oxford-New York, σελ. 105-106.
  • «Newtonianism» (2005): στο New Dictionary of the History of Ideas, (επιμέλεια Maryanne Horowitz), Charles Scribner’s Sons, Detroit, τόμ. 4, σελ. 1632-1638.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ, ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

  • Μέλος της συγγραφικής ομάδας του βιβλίου Αξιολόγηση των μαθητών της Γ’ Τάξης του Ενιαίου Λυκείου στο μάθημα Γενικής Παιδείας Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας, ΥΠΕΠΘ, Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, Αθήνα 2000.
  • Μανώλης Πατηνιώτης, «Νεύτων και Νευτωνισμός στην Ευρώπη του 18ου αιώνα» στον τόμο Κείμενα Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών διδακτικό εγχειρίδιο για τη Θεματική Ενότητα «Επιστήμες της φύσης και του ανθρώπου στην Ευρώπη» του προγράμματος Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα 2008, 39-54.
  • Μανώλης Πατηνιώτης, «Ο αριστοτελισμός στα χρόνια του Γαλιλαίου» στον συλλογικό τόμο Η δίκη του ΓαλιλαίουΚυριακάτικη Ελευθεροτυπία,Αθήνα 2011, 53-74.
  • Μανώλης Πατηνιώτης, «Λογικός θετικισμός» στο Α. Μπαλτάς, Κ. Στεργιόπουλος (επιμ.), Φιλοσοφία και Επιστήμες στον εικοστό αιώνα, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2013, 229-251.
  • Μανώλης Πατηνιώτης, «Ψηφιακότητα και Πολιτισμός», Εκπαιδευτικό Υλικό για τη Θεματική Ενότητα «Τεχνοεπιστημονικός Πολιτισμός και Σύγχρονα Προβλήματα» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Επικοινωνία της Επιστήμης, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 2022.