Πρίσμα

ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ είναι το ένθετο για τις Επιστήμες, την Τεχνολογία και την Κοινωνία της ημερήσιας εφημερίδας η Αυγή. Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά τον Σεπτέμβρη του 2016 και έκτοτε συνοδεύει τη σαββατιάτικη έκδοση της εφημερίδας κάθε 15 μέρες.

Το ΠΡΙΣΜΑ αποτελεί ένα συνεπές και εμπεριστατωμένο εγχείρημα Επικοινωνίας της Επιστήμης. Στα τέσσερα και πλέον έτη ζωής του έχει καλύψει όλες τις μείζονες εξελίξεις στον χώρο των επιστημών και της τεχνολογίας, φροντίζοντας πάντοτε να αναδεικνύει την ιστορική, φιλοσοφική και κοινωνική τους διάσταση.

Στις σελίδες του ΠΡΙΣΜΑΤΟΣ έχει φιλοξενηθεί το έργο δεκάδων νέων ερευνητριών και ερευνητών. Επίσης, έχουν παρουσιαστεί τα αποτελέσματα πολλών εθνικών και διεθνών προγραμμάτων που έχουν καινοτομήσει στον χώρο των βιοεπιστημών, της τεχνητής νοημοσύνης, της αστροφυσικής, της επιστήμης υλικών και σε συναφείς τομείς των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών.

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ του Πρίσματος αποτελείται από τη Λήδα Αρνέλλου (δρ. Επικοινωνίας της Επιστήμης), τον Παναγιώτη Κάβουρα (δρ. Φυσικής), τον Γιάννη Κοντογιάννη (δρ. Αστροφυσικής), τον Μανώλη Πατηνιώτη (καθηγητή Ιστορίας της Επιστήμης), τον Δημήτρη Πετάκο (δρ. Ιστορίας της Επιστήμης) και τη Μαρία Τσίπη (δρ. Γενετικής). Όλα τα μέλη της συντακτικής ομάδας έχουν μακροχρόνια επαγγελματική εμπειρία στην Επικοινωνία της Επιστήμης, την οποία υπηρετούν και στους θεσμούς όπου εργάζονται. Ο γενικότερος στόχος του περιοδικού είναι, αφενός, να αποτελέσει μια διεπαφή στο εσωτερικό της επιστήμης που θα προάγει τη διεπιστημονική συνεργασία και, αφετέρου, να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των πολιτών στην παραγωγή επιστημονικής γνώσης (citizen science) και στη λήψη αποφάσεων γύρω από κρίσιμα τεχνοεπιστημονικά ζητήματα.

To ΠΡΙΣΜΑ παρακολούθησε και αποτύπωσε με νηφαλιότητα τις εξελίξεις τόσο στο τεχνοεπιστημονικό όσο και στο κοινωνικό επίπεδο, σε όλη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Από αυτή την άποψη, αποτελεί ένα ζωντανό αρχείο καταγραφής και κριτικού αναστοχασμού μιας από τις σημαντικότερες στιγμές της σύγχρονης Ιστορίας.

Για να επισκεφθείτε όλα τα φύλλα του ΠΡΙΣΜΑΤΟΣ ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

contact PRISMA @