Συνέδρια, εργαστήρια, διαλέξεις

 • Ι’ Επιστημονική συνάντηση: Τα άφθονα σχήματα του παρελθόντος. Ζητήσεις της πολιτισμικής ιστορίας και της θεωρίας της λογοτεχνίας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 3-6 Οκτωβρίου 2002) με την εργασία «Με αφορμή μια άτοπη συνάντηση: Προς την οικοδόμηση ενός ιστοριογραφικού προγράμματος στην ιστορία της επιστήμης».
 • Η Μεγάλη του Γένους Σχολή: Ιστορία και Προσφορά. (Επιστημονικό Συμπόσιο της Εταιρείας Μελέτης της καθ’ ημάς Ανατολής, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών, 30 Νοεμβρίου 2002) με την εργασία «Πληροφορίες για το Αρχείο της Μεγάλης Σχολής».
 • Ελληνοτουρκικό Συμπόσιο: Philosophy, History and Philosophy of Science at the Periphery (Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης ΕΚΠΑ και Τμήμα Φιλοσοφίας του Boğaziçi University, Αθήνα 11-12 Απριλίου 2003) με την εργασία «The Nature of Another Subject».
 • Βιβλιοθήκες και Πολιτισμός (ΤΕΙ Πειραιά σε συνεργασία με την Οριζόντια Δράση Βιβλιοθηκών ΕΜΠ, την Πανεπιστημιακή Μονάδα Σύρου του Πανεπιστημίου Αιγαίου και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ερμουπόλεως. Σύρος 2-4 Οκτωβρίου 2003) με την εργασία «Οι Ψηφιακές Βιβλιοθήκες στην Ιστορική Έρευνα: Τα προγράμματα Ελληνομνήμων και Ανθέμιον».
 • Ιστορίας Γραφές. Ιστορία της Ιστοριογραφίας και Ιστορία των Επιστημών: Πεδία Διαλόγου (Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών και τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Βόλος 31 Οκτωβρίου-2 Νοεμβρίου 2003) με την εργασία: «Φύση, Κοινωνία και Επιστήμη: Ενάντια στο Δυϊσμό».
 • Βυζάντιο-Βενετία-Νεότερος Ελληνισμός. Μια περιπλάνηση στον Κόσμο της Ελληνικής Επιστημονικής Σκέψης (Πρόγραμμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών του Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας και Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Αθήνα 7-8 Νοεμβρίου 2003) με την εργασία «Οι Pestifarae Questiones του Κυρίλλου Λουκάρεως και η ανάδυση του κορυδαλικού προγράμματος».
 • History of Science Society, 2003 Annual Meeting (Cambridge, MA, 20-23 Νοεμβρίου 2003) με την εργασία «From Physis to Cosmos: A Step Towards the Geography of Nature».
 • Science and Technology in the European Periphery, 4η συνάντηση: Traditions and Realities of National Historiographies of Science (History of Science Department, University of Aarhus, Sandbjerg Estate 2-6 Ιουνίου 2004) με την εργασία «Constructing Greece Embracing Europe».
 • Science in Europe / Europe in Science: 1500-2000 (European Society for the History of Science (ESHS) και Dutch Society for the History of Science, Medicine and Technology (Gewina), Maastricht, 4-6 Νοεμβρίου 2004) με την εργασία «Periphery reassessed: Newtonianism in the Greek context».
 • Abdera 1st International Forum on the Philosophy and History of Natural Science (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Πανεπιστήμιο του Pittsburgh. Άβδηρα, 7-10 Ιουλίου 2005) με την εργασία «Newton in the periphery: ‘Standing on ye sholders of Giants’».
 • Ορθοδοξία, Έθνος και Ιδεολογία (Σχολή Μωραΐτη, Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2005) με την εργασία «Ευσεβής επιστήμη: Ο Νεύτωνας στην Ορθόδοξη Ανατολή του 18ου αιώνα».
 • Κύκλος Διαλέξεων της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού-περιοδικό Μνήμων (29 Νοεμβρίου 2006) με θέμα «Απαρχές της ιστοριογραφίας της νεότερης ελληνικής επιστήμης».