Συνέδρια, εργαστήρια, διαλέξεις

  • Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Ευγένιος Βούλγαρης: Ο άνδρας και το έργο του» (Τμήμα Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου. Κέρκυρα, 1-3 Δεκεμβρίου 2006) με την εργασία «Της εντελεχούς μελέτης το μοχθηρόν και επίπονον. Ο μεταφραστής Ευγένιος Βούλγαρης».
  • Europe and the Production of Relevant Knowledge: The View from the Margins (Workshop στο πλαίσιο του προγράμματος «The Intellectual Making of European Centrality, 16th-19th Centuries», τμήμα Ιστορίας και Πολιτισμού του European University Institute. Φλωρεντία, 29 Ιουνίου 2007) με την εργασία «Constructing Greece, Embracing Europe: Patterns and practices of the Greek historiography of science».
  • XIIe Congrès International des Lumières: Sciences, Techniques and Cultures (Montpellier, 8-15 Ιουλίου 2007) με την εργασία «On method: Eclecticism and the new scientific spirit».
  • 97th Dahlem Workshop με θέμα Globalization of Knowledge and its Consequences (Freie Universität και Max Planck Institute for the History of Science. Βερολίνο, 18-23 Νοεμβρίου 2007). Συγγραφέας (μαζί με τον Κ. Γαβρόγλου) του background paper «The Sciences in Europe: The Transmitting Centers and the Appropriating Peripheries».
  • The Reception of Isaac Newton in Europe (Ruhr-Universität Bochum. Bochum 13-16 Μαΐου 2008) με την εργασία «The reception of Newtonianism in the Greek-speaking regions of the 18th century».
  • Science and Technology in the European Periphery, 6η συνάντηση: Scientific Travels, Textbooks, Popularization and Controversies in the European Periphery (Istanbul Üniversitesi, 18-22 Ιουνίου 2008). Προεδρεύων και σχολιαστής της συνεδρίας «Textbooks».
  • Communautés, «nations», minorités. Grecs orthodoxes de la Méditerranée ottomane et post-ottomane (13e-21e siècles) (École des Hautes Études en Sciences Sociales & Centre national de la Recherche scientifique. Παρίσι 25-26 Ιουνίου 2009) με την εργασία: «Archives of the Greek-Orthodox communities of Istanbul. A long-term research project and its historiographic challenges».
  • Διεθνές συμπόσιο Θρησκείες και Πολιτική στις Ανατολές της Ευρώπης (14ος-20ός αι.) (Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και Γαλλική Σχολή Αθηνών, Θεσσαλονίκη 10-12 Δεκεμβρίου 2009) με την εργασία: «Ο Αριστοτέλης στην Κωνσταντινούπολη: Θρησκεία και Πολιτική στις αρχές του 17ου αι.».
  • Δ’ Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών: Ταυτότητες στον ελληνικό κόσμο (από το 1204 έως σήμερα) (Universidad de Granada, 9-12 Σεπτεμβρίου 2010) με την εργασία: «Οι Έλληνες λόγιοι του 18ου αιώνα και οι επιστήμες του Διαφωτισμού».
  • 4th International Conference of the European Society for the History of Science (Societat Catalana d’ Història de la Ciència i de la Tèchica. Βαρκελώνη 18-20 Νοεμβρίου 2010) με την εργασία: «STEPping forward in historiography of science».
  • Ημερίδα με θέμα Η Επικαιρότητα της Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας (συνδιοργάνωση του ΜΙΘΕ και του Γραφείου Σχολικών Συμβούλων Δυτικής Αττικής. 2ο Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων, 2 Δεκεμβρίου 2010) με την παρουσίαση: «Οι επιστήμες στα χρόνια του Διαφωτισμού».
  • Science and Technology in the European Periphery, 8η συνάντηση (Κέρκυρα, 21-24 Ιουνίου 2012) με την εργασία: «The Burden of Translation: Eugenios Voulgaris and the circulation of knowledge in Eastern Europe».