Συνέδρια, εργαστήρια, διαλέξεις

 • Η φιλοσοφική απορία της οντολογίας (Τμήμα Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα 25-27 Μαΐου 2017) με την εργασία «Τοπολογίες της ζωής: Σκέψεις για μια μη ανθρωπομορφική προσέγγιση στις Σπουδές Επιστήμης και Τεχνολογίας».
 • Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες (Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, Αθήνα 16 Νοεμβρίου 2017) με την εργασία «Στην κόψη της αλήθειας: Ζητήματα γνωσιολογίας στον ψηφιακό χώρο»
 • Διαμάχες παιδείας και γλώσσας την περίοδο του Νεοελληνικού Διαφωτισμού (Ωνάσειος Βιβλιοθήκη, Αθήνα 17 Ιανουαρίου 2018) με την εργασία «Οι Έλληνες λόγιοι του 18ου αιώνα και οι επιστήμες του Διαφωτισμού».
 • The unknown du Châtelet: Inedita from St. Petersburg (Paderborn University, 23-24 Ιανουαρίου 2018) με τις εργασίες «Emilie du Châtelet and the 18th-century Greek-speaking scholars» (με τον Γιώργο Βλαχάκη) και «Mapping the Enlightenment: Alternative geographies».
 • Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες στην Ελλάδα: προβληματισμοί και προκλήσεις (Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, 16 Φεβρουαρίου 2018) με την εργασία «Μετρώντας με τα δάχτυλα: Οι ανθρωπιστικές σπουδές και η πρόκληση της ψηφιακότητας».
 • Ψηφιακή Ιστορία (Ιστορικό Αρχείο ΕΚΠΑ, Αθήνα 14 Ιουνίου 2018) με την εργασία «Χαρτογραφώντας τον Διαφωτισμό: Τα Πνευματικά Δίκτυα και η Διαμόρφωση της Γνώσης στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια» (με την Ειρήνη Γκουνταρούλη και τον Βασίλη Ρούτση.
 • Μετα-αλήθεια, Δημόσιες διαλέξεις Τμήματος ΙΦΕ ακαδημαϊκού έτους 2018-19 (Αθήνα 23 Οκτωβρίου 2018) με την εργασία «Η συνθήκη της μετα-αλήθειας: Έγκυρη Γνώση και Ψηφιακότητα».
 • Φιλοσοφία, Αυτογνωσία και Επιμέλεια Ψυχής / Εαυτού (Τμήμα Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα 5-7 Δεκεμβρίου 2018) με την εργασία «Avatar: Η επανεπινόηση του εαυτού».
 • Virtual Artistic Laboratory @postasis, πρώτη πολλαπλασιαστική δράση (Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, Αθήνα 17-19 Ιανουαρίου 2019) με την εργασία «Προσωπική ταυτότητα και εκπαίδευση από @πόσταση στον ψηφιακό χώρο».
 • Data Stories. New Media Aesthetics and Rhetorics for Critical Digital Ethnography (τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος 31 Μαΐου-2 Ιουνίου 2019) με την εργασία «Do stories have emotions?» (με τη Βασιλική Λαλιώτη).
 • 3rd Pelion Summer Lab for Cultural Theory and Experimental Humanities: Data & Power (τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Μακρινίτσα 21-31 Αυγούστου 2019) με την εργασία «Digital virtuality and the ‘space of possibilities’».
 • Virtual Artistic Laboratory @postasis, πέμπτη πολλαπλασιαστική δράση (Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, Αθήνα 23-24 Ιανουαρίου 2020) με την εργασία «Apostasis».