Συνέδρια, εργαστήρια, διαλέξεις

  • Ψηφιακές Αναβαθμίδες Ιστορίας: Σύγχρονα εργαλεία, Νέες προσεγγίσεις, Διεθνές Ψηφιακό Συνέδριο (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Αθήνα 14-16 Οκτωβρίου 2020) με την εργασία «History 2.0: The Gamification of the Past».
  • 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης ΕΚΠΑ, 3-5 Δεκεμβρίου 2020) με την εργασία «Φιλοσοφία των Αλγορίθμων» (με τον Ηρακλή Βογιατζή).
  • Διαλέξεις για τον Νεοελληνικό Διαφωτισμό (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πρόγραμμα Σπουδών Ελληνικός Πολιτισμός και Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Επικοινωνία της Επιστήμης, 1 Φεβρουαρίου 2021) με την εργασία «Νεοελληνικός Διαφωτισμός: Σε αναζήτηση ευρωπαϊκής ταυτότητας».
  • Public Communication of Science and Technology Conference 2020+1 (University of Aberdeen, 24-27 Μαΐου 2021) με την εργασία «From communication of historical knowledge to time travels» (με τον Ηλία Στουραΐτη και τον Πέτρο Πετρίδη).
  • GameSym – Gaming, Livestreaming, Esports & Youth Mental Health Symposium (Digital Symptoms Lab, University of Leicester, 2-3 Ιουνίου 2021) με την εργασία «Gaming the past».